Вземайки предвид спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане ставките на данъка при източника са както следва (%):
 
СТРАНА
ДИВИДЕНТИ
ЛИХВИ 
АВТОРСКИ И ЛИЦЕНЗИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Армения
10
10
10
Австрия
0
0
0
Беларус
10
10
10
Белгия
10
10
5
Великобритания
10
0
0
Виетнам
15
10
10
Германия
15
0
Дания 
15a
0
0
Зимбабве
20в
10
10
Индия
15
15
15
Индонезия
15
10
10
Испания
15а
0
0
Италия
10
0
Казахстан
10
10
10
Китай
10
10
7
Кипър
0
0
0
Корея
10b
10
5
Люксембург
15a
10
5
 Малта
30д
0
10
Норвегия
15
0
0
Полша
10
10
5
Португалия
15
10
10
Румъния
15
15
15
Русия
15
15
15
Сингапур
5
5
5
Турция
15
10
10
Украйна
15а
10
10
Унгария
10
10
10
Финландия
10
0
5
Франция
15б
0
Холандия
15а
0
5
Хърватска
5
5
15
Швеция 
10
0
Швейцария
15а
10
5
Япония
 15в
10
10

Забележка:
   а . 5% ако действителният собственик държи пряко най-малко 25% от капитала на дружеството,изплащащо дивиденти;
   б .5% ако действителният собственик държи пряко най-малко 15% от капитала на
дружеството, изплащащо дивиденти;
   в . 10% ако действителният собственик държи пряко най-малко 25% от капитала
на дружеството, изплащащо дивиденти;
  г. Ако получателят е действителният собственик на авторските и лицензионните права.
 д. Или данък съгласно наредбата за индустриална помощ от 1959.

Пълният списък от страни, с които България е подписала спогодби за избягване на двойното данъчно облагане са: Армения, Австрия, Беларус, Белгия, Чехия, Китай, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Казахстан, Корея, Люксембург, Малта, Украйна, Холандия, Хърватска, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Виетнам, Зимбабве.

Следните  страни са в процес на подписване на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с България: Канада, Гърция, Словакия, Шри Ланка, САЩ и Чехия.

 

Юнайтед Консултинг, юли 1998.  Текстът е верен дотолкова, доколкото обобщава максимума познания, които имаме в този момент.  Той е написан като общо помагало, така че препоръчваме допитване до професионалисти преди да се предприеме някакво действие.